Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam hạng 1

20130318-144757-1-Moody

Triển vọng xếp hạng là ổn định.

Cơ quan xếp hạng quốc tế Moody’s hôm nay vừa công bố nâng một bậc xếp hạng đối với trái phiếu phát hành không có đảm bảo được ưu tiên của Việt Nam từ B2 lên B1. Triển vọng xếp hạng là ổn định.

Ngoài ra, Moody’s cũng nâng trần xếp hạng trái phiếu dài hạn phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ B1 lên Ba2, và trần xếp hạng tiền gửi dài hạn bằng ngoại tệ từ B3 lên B2.

Moody’s đồng thời cũng duy trì trần xếp hạng tiền gửi và trái phiếu ngắn hạn phát hành bặng ngoại tệ ở mức “Đầu tư không tốt” (Not Prime). Trần xếp hạng rủi ro nội tệ cũng tăng từ Ba2 lên Ba1.

Theo Moody’s, tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam ổn định năm thứ 3 liên tiếp. Mặc dù kể từ năm 2012, tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại so với thập kỷ trước, song tình hình kinh tế vẫn ổn định, thể hiện ở sự ổn định về giá cả. Tăng trưởng GDP thực tế từ 2012 đến giữa năm 2014 trung bình đạt 5,3%, thấp hơn so với mức 6,8% giai đoạn 2002 – 2011. Lạm phát cũng được kiểm soát dưới 7,5% trong 26 tháng liên tiếp tính đến tháng 7/204, thời kỳ dài nhất kể từ năm 2000.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế 2 năm qua của Việt Nam chậm lại nhưng vẫn tương đối mạnh so với các nước có cùng xếp hạng.

Cán cân thanh toán được cải thiện nhờ đa dạng hóa cơ cấu ngành xuất khẩu theo hướng tập trung vào các sản phẩm kỹ thuật cao như điện tử, điện thoại di động, thay vì các sản phẩm như dệt may, giầy da. Moody’s cho rằng, Việt Nam đang trở thành mấu chốt ngày càng quan trọng trong hệ thống sản xuất hàng điện tử trong khu vực.

Môi trường hoạt động cho hệ thống ngân hàng của Việt Nam được đánh giá ổn định, trong khi rủi ro đối với bảng cân đối kế toán của chính phủ sẽ vẫn tương đối hạn chế. Tuy nhiên, hệ quả của thời kỳ bùng nổ tín dụng, cụ thể là vấn đề nợ xấy tiếp tục ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng.

Cũng theo Moody’s, tình hình thanh khoản của hệ thống ngân hàng Việt Nam tiếp tục được cải thiện, giảm quy mô cho vay liên ngân hàng và mức độ liên kết trong hệ thống. Do đó, rủi ro đối với Chính phủ có xu hướng giảm song chưa thể gạt bỏ hoàn toàn.

Triển vọng xếp hạng ổn định cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định sẽ tạo điều kiện hơn nữa cho quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng của Việt Nam cũng như củng cố thêm cán cân thanh toán quốc gia.

Theo DVO

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>